Jobstudenten 2017 (vanaf 18 jaar!)

15 feb 2017

Wil jij een toffe vakantiejob deze zomer?

Stel je dan kandidaat voor vakantiewerk als begeleider bij

de Buitenschoolse Kinderopvang Robbedoes en bij de groepsvopvang Hopsa!!

Diplomavoorwaarden Kind & Gezin:

- Master opleidingen: alle diploma’s

- Bachelor opleidingen: alle diploma’s
- Geslaagd zijn in 2e jaar bachelor leraar kleuter onderwijs, leraar
   lager onderwijs en orthopedagogie

- Technisch secundair onderwijs: sociaal-technische
   wetenschappen, jeugd en gehandicaptenzorg,
   bijzondere jeugdzorg, verpleegaspirant, gezondheid- en
   welzijnswetenschappen

- Beroepsonderwijs Kinderzorg + 7de jaar specialisatiejaar
  Kinderzorg

Als jobstudent moet je in het bezit zijn van één van

bovenstaande diploma’s en minimum 18 jaar zijn. Als je je studie vóór aanvang van de zomervakantie niet afgerond hebt, kom je bijgevolg niet in aanmerking. Indien je in aanmerking komt als jobstudent moet je opgeven of je in juli of in augustus vakantiewerk wenst te doen.

 

Als kandidaat-jobstudent moet je een sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae schrijven vóór 20 maart 2017 naar:

College van burgemeester en schepenen van de stad Maaseik

Dienst P&O

t.a.v. Inge Tiesters

Lekkerstraat 10

3680 Maaseik

of mailen naar sollicitaties@maaseik.be

 

Alle kandidaten die voldoen aan de diplomavereisten

worden uitgenodigd voor een gesprek in het Administratief Centrum, Lekkerstraat 10 te 3680 Maaseik.
Dit gesprek vindt plaats in de paasvakantie
tussen 03/04/2017 en 14/04/2017.

 

terug naar overzicht